Polskie Cechy Probiercze

Złoto Srebro
próba próba
0,999 0,999
0,960 0,925
0,750 0,875
0,585 0,830
0,500 0,800
0,375 cecha dodatkowa
0,333
cecha dodatkowa